Přihlášení

O nás

Efektivní úrok (APRC)


Efektivní (neboli výsledný) úrok je ukazatelem celkové nákladovosti úvěrového produktu.

Ve většině úvěrových produktů se vedle úroků platí také další poplatky, které se k úvěru nevyhnutelně váží (za zpracování a vedení úvěru, za odhad nemovitosti, za vedení účtu, za uzavření smlouvy atd.). Navíc není úrok jako úrok. Podle toho, s jakou frekvencí se úrok přičítá a jak se úvěr v čase splácí, se u jednotlivých úvěrů liší celková částka, kterou dlužník za úvěr zaplatí.

Ani celkový přeplatek, vyjádřený finanční sumou, však není dostačující informací, a to obzvláště u dlouhodobých úvěrů. Cena peněz se totiž v čase také mění, a proto je nutno finanční toky diskontovat. Výsledný úrok (APRC) je pro orientaci v cenách úvěrů nejlépe směrodatným vodítkem.

U úvěrů, stejně jako u jiných typů finančních produktů, se však výsledný úrok výrazně liší v závislosti na mnoha parametrech - výši úvěru, délce splácení, výši vlastních zdrojů, finanční situaci žadatele, na dalších sjednávaných finančních produktech, u stavebního spoření na ratingu spořící smlouvy.

Proto je nutné počítat celkovou nákladovost úvěru pro konkrétní situaci, popřípadě pro modelovou situaci, která je jí blízká.

Při výběru úvěrového produktu je ale nutno mít na paměti, že nákladovost úvěru není vše. Do určité míry platí, že čím je úvěr levnější, tím hůře se získává. Některé dražší banky se od konkurence odlišují výrazně efektivnějšími administrativními procesy, naopak některé z nejlevnějších jsou neefektivní, velmi pomalé nebo i netransparentní.

Při vyřizování úvěrů jsou tedy velmi důležité také dobré kontakty a zkušenosti s úvěrovou institucí a jejími specializovanými pracovníky.

vpsfree