Přihlášení

O nás

Finanční infolisty

Zatímco prodejci finančních produktů v rámci prodejní argumentace neustále mlží a ohýbají informace, skrze Finančních infolisty poskytujeme pohledy na tyto produkty co nejjasnější a nezkreslené.

Získáváme informace o finančních produktech, analyzujeme je a testujeme jejich fungování v modelových situacích. Výstupy tohoto testování zobrazujeme v jednotném formátu a umožňujeme tím snadné srovnání vlastností jednotlivých produktů.

Co nejvíce se vyhýbáme odborným termínům, hovoříme o financích řečí obyčejných lidí, zjednodušujeme.

Abychom překlenuli propast mezi inteligentním chaosem, který vytvářejí finančníci, a světem obyčejných lidí, vytváříme inteligentní srovnávací nástroje. Ty učíme neustále dalším funkcím, dynamizujeme a personalizujeme modelace.

Cílem naší práce je poskytovat jednoduchou a přehlednou interaktivní mapu" pro orientaci na finančním trhu. Prozatím máme v této formě dobře zmapovánu oblast programů pravidelných investic do fondů (ať už skrze pojišťovny nebo napřímo), hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření. Postupně zkoumáme a systematizujeme informace o dalších typech finančních produktů.

Infolisty k jednotlivým produktům naleznete v tabulkách u odkazů Spoření a Úvěry.

vpsfree