Přihlášení

O nás

Jak se počítá ukazatel TANK

Základní idea výpočtu ukazatele TANK je jednoduchá:

TANK = (všechny poplatky, zaplacené v modelové situaci) / (budoucí hodnota ideální investice)

Ideální budoucí hodnotou investice se rozumí investice, která by byla zcela bez poplatků, a která by směřovala do stejných podkladových aktiv jako testovaný produkt.  Proto se porovnávají vždy produkty ve stejné investiční třídě, u kterých se také předpokládá jednotné zhodnocení. Výše tohoto modelového zhodnocení má vliv na hodnotu ukazatele TANK, nicméně na pořadí v žebříčku nákladovosti produktů nemá vliv.

Za účelem zjednodušeného srovnání produktů jsou pro tvorbu tabulek stanoveny modelové situace, ve kterých se finanční produkty testují.

Všemi poplatky" se rozumí veškeré běžně placené poplatky na úrovni pojišťovny i fondu. Na úrovni fondu nebo portfolia nejsou zahrnuty poplatky, které nespadají pod syntetické TER (transakční poplatky), a o kterých proto v současnosti nejsou k dispozici informace.

Standardní modelová situace pro testování produktů počítá s měsíčními úložkami ve výši 1 000 Kč na horizontech 10, 20, 30 a 40 let a investicí do smíšeného fondu, který se z 50 % drží indexu MSCI World (nebo příbuzného) a dalších 50 % směřuje do českých, převážně státních, dluhopisů. Zhodnocení podkladového portfolia je nastaveno na 6 % p.a.

Dále je možné srovnávat nákladovost u produktů, které investují do globálních akcií (MSCI World nebo příbuzný), do klasických fondů českých státních dluhopisů a do českých fondů peněžního trhu. Další kategorie fondů se postupně přidají.

Při sjednávání produktu je nutno zajímat se o nákladovost při investici konkrétních částek po konkrétní dobu do konkrétních fondů a nespokojit se s modelovou situací. U produktů, které nabízejí fondy v některých z uvedených kategorií, toto umožňuje interaktivní kalkulačka.

U různých produktů se výrazně liší strhávání produktů v čase. Sledujte tedy také graf s vývojem dostupné hodnoty investice ( odbytného") v čase, který naleznete v infolistu produktu.

Poplatky a výkonnost

Velká část poplatků v produktech je obvykle vynakládána zcela jinak, než za účelem zvýšení výkonnosti, a to  pochopitelně především do podpory obchodu. Jestliže jsou ale prostředky investovány do aktivní správy investice, může investiční správa přinášet nadvýkonnost nebo si alespoň vydělat na poplatky. To však není pravidlem.

Produkty se také výrazně liší rozsahem přidružených pojistných služeb. Proto je dobré neposuzovat produkt pouze podle investičních nákladů, ale věnovat pozornost také parametrům pojistných služeb. Tedy posuzovat balíčkový produkt vždy podle toho, jak plní účel, za kterým se sjednává.

Backtesting

Ukazatel TANK je počítán podle dosud placených poplatků. Při změnách nákladovosti určitého produktu v budoucnosti se jeho hodnota také mění. Pojišťovny informace o navýšení poplatků často tají a ani u fondů není vždy možné zjistit aktuální informace.

Související články

Ukazatel TANK - co ukazuje a kam míří?

vpsfree