Přihlášení

O nás

Think-tank "TANK"

Think-tank TANK" je skupinou analytiků, kteří testují a zkoumají finanční produkty nejrůznějších druhů. Think-tank TANK" vznikal od roku 2006 v souvislosti se vznikem ukazatele TANK, vyjadřujícího celkovou nákladovost produktů pravidelného investování (IŽP a OPF). Postupně se členy TANK stali také odborníci na další oblasti.

Think-tank TANK v současné době působí nejen jako poskytovatel informací a analýz právnickým osobám, ale také jako poradní orgán pro státní orgány regulace a dohledu nad finančním trhem.

Vít Kalvoda
Zakladatel a vedoucí člen think-tanku TANK. V roce 2004 započal kariéru finančního poradce a obchodního vedoucího, prošel firmami OVB, Top Consultant a Sophia Finance. Od okamžiku, kdy porozuměl poměrům ve finančním poradenství, poukazuje na nečestné praktiky na finančním trhu, prosazuje transparentnost a vyvíjí reformní snahy. V roce 2009 přerušil kariéru finančního poradce a plně se věnuje obraně investorů a finančních spotřebitelů ve Sdružení obrany investorů a společnosti TANK. Od roku 2010 zastupuje zájmy českých finančních spotřebitelů také v ESMA - evropské organizaci ochrany retailových investorů.

Jan Orava
Matematický specialista think-tanku TANK a vedoucí analytik programů pravidelného investování. Vysokoškolský učitel matematiky a hudebník. Odborně specializován na finanční a pojistnou matematiku, statistiku, analýzu dat, pravděpodobnost a matematické modelování.

Martin Smutný
Hlavní analytik think-tanku TANK pro oblast úvěrů a stavebního spoření. Úvěrový poradce firmy Mercuria finance pro oblast financování bydlení a podnikatelské financování. Analýzami úvěrových produktů a jejich zprostředkováním se zabývá od roku 2006.

Ondřej Vrána
V think-tanku TANK působí jako analytik vkladových a investičních produktů. Od roku 2005 úspěšně obchoduje na akciových trzích.

Jan Bartoš
Právník, specialista na analýzy pojistných smluv. Působí jako finanční poradce od roku 2005

Dalšími osobami, které se na projektu TANK v minulosti účastnily, jsou např.: Roman Stuchlík, Ondřej Záruba a Marek Macura. Ostatní si nepřáli být jmenováni.

vpsfree