Přihlášení

O nás

Ukazatel TANK

TANK je ukazatelem nákladovosti, použitelným pro kterýkoliv investiční produkt, u něhož jsou známé poplatky,  investiční politiky a povaha investičních aktiv. TANK představuje metodu k porovnání poplatků netransparentních investičních produktů.

TANK od roku 2006 oslovuje pojišťovny a úspěšně je vyzývá k odhalení poplatků, které si strhávají za své služby. Tyto a další informace o finančních službách a produktech TANK zpracovává do jednotných informačních materiálů (Finanční infolisty), které veřejně nabízí k použití. TANK poskytuje informace, analýzy a vzdělání v oblasti finančních produktů nejen spotřebitelům a spotřebitelským organizacím, ale také finančním poradcům a poradenským firmám.

Ukazatel TANK je obdobou RPSN, používá se ale pro produkty pravidelného investování. Jediným číslem v procentech vyjadřuje, jak drahý je určitý (spořící) investiční produkt v určité modelové situaci.

Tabulka TANK je ceníkem" finančních produktů v modelové situaci. Poplatky, souhrnně vyjádřené ukazatelem TANK, mohou významně snižovat výkonnost finančních programů a především u programů typu investičního životního pojištění mohou na krátkých horizontech převýšit potenciál výnosu a vést ke ztrátám. Skrze programy, které mají vysoký TANK je lépe prostředky neinvestovat. 

Nízký TANK" na druhé straně ale ještě není zárukou toho, že se jedná o kvalitní investiční nebo spořicí produkt. Je dobré podívat se, jak si vede daný fond v porovnání se srovnatelnou konkurencí. Pokud je investiční správa obdobná a cena nižší, je výhodné volit levnější variantu.

Některé produkty mají velmi nízké průběžné správcovské náklady (a tedy nízký TANK") a přitom vysoké počáteční náklady. Ty vyjadřuje ukazatel PANK, který (zjednodušeně řečeno) říká, kolik měsíců se v produktu platí pouze za sepsání smlouvy.

Hodnota TANK u produktových balíčků (IŽP) nijak nehodnotí cenu součástí balíčku, plnících funkci pojistné ochrany. Pojistná složka je při výpočtu ukazatele TANK ignorována.

Smyslem ukazatele TANK je ochrana spotřebitele-investora a pomoc finančním poradcům a jejich klientům při výběru vhodných alternativ. Pokud se tento ukazatel stane informací, kterou každý klient povinně obdrží při uzavření smlouvy, bude omezen prodej produktů, které netransparentními poplatkovými konstrukcemi poškozují investory.

TANK je poměrem všech předpokládaných zaplacených poplatků vůči předpokládané budoucí hodnotě investice. TANK 30% neznamená, že by na konci zbylo 70 % z vložených peněz. Znamená to, že pokud se mých 400 000,- zhodnotí na 1 mil Kč, 300 000,- si nechá finanční instituce a na mě zbude 700 000,-.

aTANK je anualizovanou variantou ukazatele TANK, vyjadřuje tedy každoroční snížení výnosu (nebo objemu) investice.

Při výpočtu TANK se vychází z aktuálních poplatků, které se však mohou v budoucnosti také změnit. Pokud máme k dispozici informace o změnách poplatků, informace o poplatcích na našich stránkách okamžitě aktualizujeme.

Jak se počítá TANK?

vpsfree